HAVRAN’DA YAŞLI BAKIMI VE REFAKATÇİLİĞİ PROJESİ
 
Kaymakamımız Sayın Ahmet TÜRKÖZ himayesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünce başlatılan proje ile yaşlılara evde bakım hizmeti verilmeye başlandı.
Proje ile ilgili olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet KURU şu bilgileri verdi: 
Havran İlçesi sınırları içinde yaşayan sosyal ve ekonomik yönden yoksulluk içinde bulunan, yardıma ve bakıma muhtaç, kimsesi olmayan, SHÇEK Aile yanında evde bakım yardımı almayan, ancak huzurevi hizmeti de istemeyen yaşlıların ve kimsesizlerin, kendi bulundukları sosyal çevreden ayrılmadan, evde bakım hizmetine ihtiyaçları vardır. Bu bakım hizmetleri desteklenerek sorunların azaltılabileceğinin mümkün olduğu düşünülmektedir.
Dolayısıyla bu projede ulaşılmak istenen amaç; Evde bakım hizmetini yerine getiremeyen ve sağlık sorunlarıyla birlikte maddi yoksunluk içinde olan bu aileleri kötü yaşam koşullarından kurtarmak daha sağlıklı ortamlar sağlayabilmektir. Bu proje ile sosyal ve ekonomik yönden yoksunluk içinde yaşamını sürdüren ancak huzurevi hizmeti istemeyen korunmaya bakıma ve yardıma muhtaç (40 hanede yaşayan 50 kişiye ) Yaşlılara ve Engellilere evde bakım hizmeti verilirken, ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan, 8 kişiye de istihdam alanı sağlamak bu projenin ikincil amacını oluşturmaktadır.
Bir yıllık maliyeti 146.870,00 TL olan proje kapsamında 15 günde bir olmak üzere yaşlı ve kimsesizlerin ikamet ettikleri evlerin genel temizliği ( evin komple badana yapılması-eşyaların temizlenmesi, çamaşırların yıkanması )ve kişisel temizlikleri yapılırken kuru erzak yardımları da yapılacaktır.
Vakfımızdan yardım alabilir durumda olan, Havran Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü nezdinde açılan “Yaşlı Bakımı ve Refakatçiliği” kursunu başarı ile tamamlayan kişiler proje kapsamında çalıştırılmaktadır. 
İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünce hazırlanarak Mütevelli Heyetince alınan karar gereğince İlk etapta bir yıllık olarak planlanan projenin takip eden yıllarda da uygulanması düşünülmektedir.
 
İSAY2 Galeri