Etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak için, idarelerin uyması gereken usul ve esasları düzenlemek amacıyla, Başbakanlık tarafından hazırlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanan Havran Kaymakamlığı Hizmet Standartları Tablosu aşağıda sunulmuştur.İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Standartları Tablosu

İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Standartları Tablosu

Yazı İşleri Müdürlüğü


İlçe Tarım Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

İlçe Nüfus Müdürlüğü

İlçe Tapu Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu


Muhasebe - Milli Emlak Servisi

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Havran İlçe Hastanesi Hizmet Standartları Tablosu

Toplum Sağlığı Merkezi Hizmet Standartları Tablosu

10.12.001 Nolu Aile Hekimliği

10.12.002 Nolu Aile Hekimliği

10.12.003 Nolu Aile Hekimliği

10.12.004 Nolu Aile Hekimliği

10.12.005 Nolu Aile Hekimliği

10.12.006 Nolu Aile Hekimliği

10.12.007 Nolu Aile Hekimliği

10.12.008 Nolu Aile Hekimliği

Toplum Sağlığı Merkezi Kamu Hizmetleri Envanteri

Havran İlçe Hastanesi Hizmet Envanteri

10.12.001 Nolu Aile Hekimliği Kamu Hizmet Envanteri

10.12.002 Nolu Aile Hekimliği Kamu Hizmet Envanteri

10.12.003 Nolu Aile Hekimliği Kamu Hizmet Envanteri

10.12.004 Nolu Aile Hekimliği Kamu Hizmet Envanteri

10.12.005 Nolu Aile Hekimliği Kamu Hizmet Envanteri

10.12.006 Nolu Aile Hekimliği Kamu Hizmet Envanteri

10.12.007 Nolu Aile Hekimliği Kamu Hizmet Envanteri

10.12.008 Nolu Aile Hekimliği Kamu Hizmet Envanteri